เครื่องสีข้าว ตราออนซอน

08-9991-9199, 08-4703-6565
aonzonagro@gmail.com, aprilcklynnx@hotmail.com

แคตตาล็อก

 • เครืองสีข้าว (ระบบ 1 หัว) ตะแกรงสั่น

  เครื่องสีข้าว หัวเดียว ตราออนซอนระบบตระแกรงสั่นสะเทือน ได้ข้าวสาร ข้าวปลาย ลำไว้ให้อาหารสัตว์ สามารถสีข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง กาแฟข้าวโพด งาดำ เป็นต้น สีข้าวสวยรวดเร็วดังใจ (อัตราการสี 180 กิโลกรัม/ชั่วโมง) สีขาวเพียงครั้งเดียวสามารถหุงกินได้เลย มีที่ปรับความขาวของข้าวที่คุณต้องการได้ มีระบบดูดดอกหญ้า มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100%  มีเบรคเกอร์ ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 10,500 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้างเครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงิน ปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565  

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครืองสีข้าว (ระบบ 2 หัว) ตะแกรงธรรมดา

  เครื่องสีข้าว 2 หัว ตราออนซอน 2 ระบบ สีข้าว บดปั่น ตะแกรงธรรมดา ได้ข้าวสารข้าวปลายลำไว้ให้อาหารสัตว์ สามารถสีข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง กาแฟข้าวโพด งาดำ เป็นต้น สีข้าวสวยรวดเร็วดัง ใจ (อัตราการสี 180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) สีขาวเพียงครั้งเดียวสามารถหุงกินได้เลย มีที่ปรับความขาวของข้าวที่คุณต้องการได้ มีระบบดูดดอกหญ้า บทได้ทุกอย่าง ข้าวโพด พริก ข้าว คั่ว รำ บดแกลบให้เป็นรำ บดละเอียด บดหยาบ โมถั่วเหลืองถั่วแดง กาแฟข้าวสาร กดสลับสวิต เพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นโม่บด ง่ายๆ ไม่ต้องถอดสลับเปลี่ยนสายพาน มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 11,999 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้าง เครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องสีข้าว (ระบบ2หัว) ตะแกรงสั่น

  เครื่องสีข้าว 2 หัวตราออนซอนระบบตระแกรงสั่นสะเทือน 2 ระบบ สีข้าว บดปั่น ตระแกรงสั่นสะเทือน ได้ ข้าวสาร ข้าวปลาย ลำไว้ให้อาหารสัตว์ สามารถสีข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง กาแฟข้าวโพด งาดำ เป็นต้น สีข้าวสวย รวดเร็วดังใจ (อัตราการสี 180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) สีขาวเพียงครั้งเดียวสามารถหุงกินได้เลย มีที่ปรับความขาวของข้าวที่คุณต้องการได้ มีระบบดูดดอกหญ้า บทได้ทุกอย่าง ข้าวโพด พริก ข้าวคั่ว รำ บดแกลบให้เป็นรำ บดละเอียด บดหยาบ โมถั่วเหลืองถั่วแดง กาแฟข้าวสาร กดสลับสวิต เพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นโม่บด ง่ายๆ ไม่ต้องถอดสลับเปลี่ยนสายพาน  มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้างเครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องสีข้าว (ระบบ 3 หัว)

  3 ระบบ สีข้าว บดปั่น ลอน ตระแกรงสั่นสะเทือน ได้ ข้าวสาร ข้าวปลาย ลำไว้ให้อาหารสัตว์ สามารถสีข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง กาแฟข้าวโพด งาดำ เป็นต้น สีข้าวสวยรวดเร็วดังใจ (อัตราการสี 180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) สีขาวเพียงครั้งเดียวสามารถหุงกินได้เลย มีที่ปรับความขาวของข้าวที่คุณต้องการได้ มีระบบดูดดอกหญ้า บทได้ทุก อย่าง ข้าวโพด พริก ข้าวคั่ว รำ บดแกลบให้เป็นรำ บดละเอียด บดหยาบ โมถั่วเหลืองถั่วแดง กาแฟ ข้าวสาร กดสลับสวิต เพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นโม่บด ง่ายๆไม่ต้องถอดสลับเปลี่ยน สายพาน มีช่อนแต่งหากไว้สำหรับลอน สามารถลอน กลอง ตะปู น็อด ก้อนหิน และ สิ่งแปลกปลอมทุกอย่าง ทำให้ไม่ต้องกลัวเรื่องตระแกลงแตก สามารถลอนละสีที่เดียว หรือจะจะ ลอนอย่างเดี๋ยวก็ได้ ร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก,คัดแยกข้าวสาร,คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ส่วนประกอบสำคัญ มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาทชั่วโมง ราคา 19,999 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้างเครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงิน ปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องสับหญ้าสับหยวกกล้วย

  เครื่องสับหญ้าตราออนชอน สามารถสับหญ้า กิ่งไม้ สมุนไพร หยวก ข้าวโพด ต้นกล้วย เป็นต้น ปรับระดับความสั้นยาวได้ แรง 2800 รอบ/นาที สับได้ 800-1000 กิโลกรัม/ชั่วโมง มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 12,999 บาท สินค้ารับประกันมอเตอร์ หก เดือน โครงสร้างเครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องปั่นน้ำอ้อย

  เครื่องปั่นน้ำอ้อย ตราออนซอน เครื่องคั้นอ้อย โครงสร้างของตัวเครื่อง ออกแบบได้มิดชิดเรียบร้อยปลอดภัยผลิตจาก Stainless สวยงามทันสมัยมีสวิตซ์ ปิด - เปิด ใช้งานสะดวก ระบบมอเตอร์เกียร์ สามารถเดิน หน้า ถอยหลังคั้นครั้งเดียวแห้งสนิท มีแผ่นกรอง และก๊อกอลูมิเนียมอย่างดีเก็บล้างทำความสะอาดง่าย ลูกรีดสแตนเลสแบบตัน 3 ลูก กำลังการผลิต 100 ถึง 150 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ความยาวของ roller 108 มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง roller 75 มิลลิเมตรมอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100%มีเบรคเกอร์ไฟ automaticใช้ไฟบ้าน 220v อัตรา กินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 9,999 บาท สินค้ารับประกันมอเตอร์ หกเดือนโครงสร้างเครื่องสองปีมีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางพร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่องมีอะไหล่ เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์46110 Tel :084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel :089-991-9199 Tel :084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องบดข้าวโพด

  เครื่องบดข้าวโพดตราออนชอน บทได้ทุกอย่าง ข้าวโพด พริก ข้าวคั่ว รำ โมถั่วเหลืองถั่วแดง กาแฟข้าวสาร บดแกลบให้เป็นรำ บดละเอียด บดหยาบ ปรับระดับความหยาบละเอียด ได้มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียง เบา ทองแดงเต็ม 100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 8,099 บาท สินค้ารับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้างเครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565  

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องปลอกข้าวโพด

  เครื่องเครื่องปลอกข้าวโพดตราออนซอน ใช้ปอกเมล็ดข้าวโพด ถั่วลิสง ไว้เลี้ยงสัตว์หรือใช้ในครัวเรือน ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส ด้วยระบบของตัวเครื่อง ทำให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออกง่าย ปอกได้เกลี้ยเมล็ดข้าวโพดสวยไม่ หัก ช่วยประหยัดเวลา และตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้การใช้งานปลอดภัย ทำความสะอาดหลังใช้งานง่าย 1 ชั่วโมง ปลอกได้ 500-700 กิโลกรัม (1680r/min ) มอเตอร์สามแรง ตัว ใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 8,899 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้างเครื่อง สองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องดำนาปลูกข้าว

  เครื่องปลูกข้าว ดำนา ตราออนชอน ดำนาแบบ 2 แถว เดินถอยหลัง ลดต้นทุน ไม่ง้อแรงงาน ผลผลิตสูง ประสิทธิภาพในการทำงาน 2-4 ไร่ต่อวัน ระยะห่างระหว่างแถว 25 เซนติเมตร (ระยะปลูก-ปรับได้) ความยาวของ ต้นกล้าที่ดีที่สุดอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตร ราคา 9,899 บาท สินค้ารับประกันโครงสร้างเครื่อง 2 ปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยน ทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel :089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องสูบน้ำ

  เครื่องเครื่องสูบน้ำ ตราออนซอน เครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ขนาด 3 นิ้ว ( 385 x 510 x 455 ) สูบน้ำเข้านา สูบน้ำเข้าบ่อ เป็นต้น สตาร์ทง่าย ด้วยเครื่องยนต์แบบวาล์เหนือลูกสูบ ปลอดภัยด้วยโครงเหล็กอย่างดี ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 3.6 กิโลวัตต์ ที่ 3,600 รอบต่อนาที หรือ 4.9 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที ( 1,100 ลิตร : นาที ) มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 8,999 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ 6 เดือน โครงสร้างเครื่อง 2 ปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลาย ทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel :089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • มอเตอร์ตราออนซอน

  Motor ตราออนชอน มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม 100% ใช้ไฟฟ้า 220 v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง สินค้ารับประกัน 6 เดือน   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • มู่เล่ ตราออนชอน

  มู่เล่ ตราออนชอน มีหัวและไซด์มาตรฐาน สำหรับหนึ่งหัวสองหัวสามหัวละ เครื่องต่างๆ ราคา 900 บาท มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • สายพานตราออนซอน

  สายพาน ตราออนชอน รุ่น A1041Li 2.5cm 1/2  รุ่น A1143Li /2 fan รุ่น A630Li 1/2 รุ่น B1372Li 5 ½ ราคา 150 บาท มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • สวิชชิ่งตราออนซอน

  สวิชชิ่ง ไว้สำหรับเครื่องสองหัว 2 ระบบ สีข้าว บดปั่น ซื้อสวิชชิ่งไม่ต้องถอดสลับเปลี่ยนสายพานให้เหนื่อย และยุ่งยาก กดสวิตช์ง่ายง่ายแล้วบดได้เลย ราคา 500 บาท 350 บาท ลูกค้าเก่า มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • ตะแกรงสีตราออนซอน

  ตะแกรงสีตราออนซอน สวิชชิ่ง ไว้สำหรับเครื่องสองหัว 2 ระบบ สีข้าว บดปั่น ซื้อสวิชชิ่งไม่ต้องถอดสลับเปลี่ยนสายพานให้เหนื่อย และยุ่งยาก กดสวิตช์ง่ายง่ายแล้วบดได้เลย ราคา 500 บาท 350 บาท ลูกค้าเก่า มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง   ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • ตะแกรงบดตราออนซอน

  ตระแกรงบด ตราออนชอน มีขนาด 0.8-6 มิลลิเมตร บทได้ทุกอย่าง ข้าวโพด พริก ข้าวคั่ว บดแกลบให้เป็นรำ บดละเอียด บดหยาบ โมถั่วเหลืองถั่วแดง กาแฟข้าวสาร ราคา ซื้อ 1 ชิ้น 400 บาท ซื้อ 2 ชิ้น 600 บาท ซื้อ 3 ชิ้น 800 บาท แพนละ 200 บาท มีบริการส่งถึงบ้าน เก็บเงินปลายทาง    ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด
 • เครื่องสีข้าว (ระบบ 1 หัว) ตะแกรงธรรมดา

  เครื่องสีข้าว หัวเดียว ตราออนซอน ระบบตะแกรงธรรมดาได้ ข้าวสาร ข้าวปลาย ลำไว้ให้อาหารสัตว์ สามารถสีข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง กาแฟข้าวโพด งาดำ เป็นต้น สีข้าวสวยรวดเร็วดังใจ (อัตราการสี 180กิโลต่อชั่วโมง) สีขาวเพียงครั้งเดียวสามารถหุงกินได้เลย มีที่ปรับความขาวของข้าวที่คุณต้องการได้ มีระบบดูดดอกหญ้า มอเตอร์สามแรง ตัวใหญ่ เสียงเบา ทองแดงเต็ม100% มีเบรคเกอร์ไฟ automatic ใช้ไฟบ้าน 220v อัตรากินไฟ 3-7 บาท/ชม. ราคา 8,999 บาท สินค้า รับประกันมอเตอร์ หกเดือน โครงสร้างเครื่องสองปี มีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง พร้อมสาธิตการใช้งานทุกเครื่อง  มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น ทน แข็งแรง เหมาะกับอุสาหกรรมขนาดเล็ก ติตต่อได้ที่ บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด 25 หมุ่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel : 084-703-6565 สมัครตัวแทนสายด่วน LINEID : @aonzon119 Tel : 089-991-9199 Tel : 084-703-6565

  หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรรม, ผู้ติดตั้งเครื่องโม่และเครื่องสี, ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล

  ดูรายละเอียด